De waarde van deskundige zorg voor decubitus wordt op een steeds breder vlak gedragen. Niet alleen voor de cliënt met het oog op het beperken van leed, maar ook maatschappelijk en economisch is het van groot belang dat de kosten van decubitus dalen.

Medi-Air wil op het vlak van decubitus een steentje bijdragen.

Wij zetten ons in voor  een duurzaam en effectief anti-decubitusbeleid dat bijdraagt aan kostenreductie en kwaliteit van leven voor de cliënt. Dit doen wij niet alleen door middel van het leveren van hoogwaardige producten, maar ook door het leveren van diensten. ‘Aandacht voor decubitus’ is hierbij ons motto.

Met onze diensten bent u verzekerd van een passende ondersteuning en leveren wij oplossingen, specialistische kennis en zijn wij een betrouwbare, professionele partner voor zorgverlener en zorgvrager.

Matrascontrole

De kwaliteit van de basismatrassen draagt in hoge mate bij aan het voorkomen van decubitus. Onze specialisten onderzoeken deze kwaliteit en brengen dit in kaart. De matrassen worden tijdens een controle volledig gekeurd, zowel de hoes als de kern. Wij controleren op beschadiging, vervuiling, kuilvorming, elasticiteit, juist gebruik en inzet.

U ontvangt een gedetailleerd rapport over onze bevindingen. Hierin vermelden wij per locatie, afdeling en bed hoe de staat is van uw matrassen en wordt een vervangingstermijn geadviseerd.

In het rapport doen wij aanbevelingen en adviseren wij u inzake vervanging van matrassen. Omdat dit in een meerjarenplan wordt aangegeven kunt u rekening houden met uw  investeringsbegroting.

Indicering

Indicatie op locatie bij de zorgvrager voor het bepalen van de meest adequate product(en) en advies bij (complexe) casuïstiek.

Productdemonstratie

Heeft u interesse in een van onze producten, dan kunt u te allen tijde geheel vrijblijvend een product demonstratie aanvragen.

Indien gewenst organiseren wij ook na aanschaf van het product een demonstratie om alle betrokkenen op juiste wijze te informeren. Wij zien het als een belangrijk middel om draagvlak te creëren op de werkvloer en tegelijkertijd storingen en calamiteiten van het product te voorkomen.

Installatie op bed

Een juiste installatie van het product komt uw zorgvrager ten goede.  Wanneer u een Opticare matras aanschaft kun wij op verzoek het product  voor u installeren. Wij geven instructie en adviseren over de instellingsmogelijkheden van het matras.

Monitoren van het matras

Heeft u behoefte aan ondersteuning bij de voortgang van het proces van herstel van een decubituswond of het voorkomen van het ontwikkelen van decubitus. De specialisten van Medi-Air kunnen periodiek een cliëntanalyse uitvoeren waarin onderzocht wordt of het matras (nog steeds) adequaat is. Alle factoren die hiermee samenhangen brengen wij in kaart inclusief een advies.

Klinische les

U ondersteunt uw decubitus beleid door het regelmatig aanbieden van een klinische les Decubitus aan verzorgende en verpleegkundigen. Tijdens deze klinische les worden de basisprincipes van decubitus besproken. In deze training is ook casuïstiek opgenomen, delen wij de huidige richtlijnen, of indien gewenst uw decubitus protocol en  zorgen we voor een interactief programma. Met dit programma leggen wij de focus op het voorkomen van decubitus en het belang van aandacht hiervoor. Het is niet voor niets een cliché: ‘voorkomen is beter dan genezen’!

Projecten

U kunt mij op freelance basis inhuren om invulling te geven aan uw decubitus beleid; van inventarisatie tot implementatie. Neem gerust contact op voor een oriënterend gesprek!